ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
ประกันภัยการเดินทาง

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อมีทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

รายละเอียดความคุ้มครอง

นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ อีก อาทิ บัตร TVI GTI CARD ให้วงเงินการันตีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งท่านสามารถเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนก็ได้ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การรักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งรวมถึง การอุดฟัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ๊ท บันจี้จั๊มพ์ และที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งที่เป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน

ซึ่งการให้บริการที่ดีเยี่ยมนี้เกิดจากความร่วมมือ ในการช่วยเหลือผู้เอาประกันกับบริษัทประกันภัยการเดินทางชั้นนำของยุโรป (Europaeische Reiseversicherung AG (ERV)) ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ ทีมงานที่สามารถสื่อสารได้กว่า 20 ภาษา ข้อมูลสถานพยาบาลและองค์กร เส้นทางฉุกเฉิน ที่เรามีไว้รองรับในทุกประเทศทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง บริการคุ้มค่าสุดๆ เช่นนี้ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 240 บาทเท่านั้น!