ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น ตั๋วรถไฟท่องยุโรป ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
Code
Service
Tour Included
Operate
Duration
Th001
พระธาตุดอยสุเทพ-กฤษดาดอย นำท่านนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ จากนั้นสัมผัสธรรมชาติ สวนดอกไม้อันงดงามตระการตาของกฤษดาดอย หรือ ลำปาง...
Daily
5 days