ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
Tours

ertherthertherhe


Promotion
เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน เพียง 3900 บาท สำหรับ 4 ท่าน
พักผ่อนสบายริมฝั่งแม่น้ำปิง  เต็มอิ่มกับธรรมชาติ   ราคาบ้านพักสำหรับ  4 ท่านรวมอาหารเช้าที่บ้านน้ำปิง 1 คืน พร้อมรถเช่า ไม่รวมน้ำมัน 1 วัน เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561
VIEW MORE
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) 99,900 บาท
 เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการสอ่ งสตัว์ทงั้แอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)  เต็มอมิ่ กบักจิกรรมสอ่ งสตัว์(Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง...
VIEW MORE
TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N เพียง 69,900 บาท
 สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้น ทางโทโฮคุ  นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไมเ้ปลี่ยนสีที ผี่ ลดั การยลโฉม ณ ภเูขาฮกัโกดะ  ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม  เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮริาอซิ ูมิพรอ้ มชมวัดเซนชอื่ ดงั วัดชูซอนจิที่มีศาลาทองคล ้ายวัดคินคาคุจิ  นง่ัเรอืทอ้...
VIEW MORE
ญี่ปุ่น
GO HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVEL 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)
• ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว • ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
VIEW MORE
GO HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N โดยสายการบินไทย (TG)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก • เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว • อาคารโกดังอิฐแดงเก่า อาคารที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายใน • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่ คลองโอตารุ • สนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี • กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง...
VIEW MORE
TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
• สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ • นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไม้เปลี่ยนสีที่ผลัดการยลโฉม ณ ภูเขาฮักโกดะ • ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม • เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ • นั่งเรือท้องแบนที่ช่องแคบเกบิเคย์สัมผัสธรรมชาติใบฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมเพลงคับกล่อมจากคนเรือ • ล่องเรือสัมผัสกับธรรมธรรมชาติพร้อมให้อาหารนกนางนวล ณ อ่าวมัตสึชิม่า • เที่ยวชมปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น...
VIEW MORE
HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี • บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป • น้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ • หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบเขา เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ • เที่ยวเมืองซับโปโร่...
VIEW MORE
TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N เพียง 69,900 บาท
 สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้น ทางโทโฮคุ  นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไมเ้ปลี่ยนสีที ผี่ ลดั การยลโฉม ณ ภเูขาฮกัโกดะ  ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม  เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮริาอซิ ูมิพรอ้ มชมวัดเซนชอื่ ดงั วัดชูซอนจิที่มีศาลาทองคล ้ายวัดคินคาคุจิ  นง่ัเรอืทอ้...
VIEW MORE
HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N
 ทัวร์จ จัดเต็มทุก HILIGHT!!! เที่ยวเต็มทุกวัน!!! อาหารครบทุกมอื้ !!! ปิ้งย่างปู 3 ชนิด!!!  นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก  ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ย่านเมืองเมอืงโจซงัเค สถานที่ ที่ใบไมเ้ปลยี่...
VIEW MORE
SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN 6D3N โดยสายการบินไทย (TG) GO2NRT-TG003
• กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบ คาวากูจิ • โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ • ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล • ล่องเรือ ENSOLLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก • ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น...
VIEW MORE
OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GO2KIX-XJ002
• ชมเสาโทริอิที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • ขอพรวัดคิโยมิสึ • เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ • ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า • เที่ยวเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ริงกุเอ้าท์เล็ต
VIEW MORE
ทัวร์พม่า
บินตรงเชียงใหม่ Myanmar Paradise ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง...
VIEW MORE
ทัวร์เอเชีย
บินตรงเชียงใหม่ Myanmar Paradise ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง...
VIEW MORE
พม่า พารวย ไหว้พระเสริมบุญ เสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
สักการะ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ • พรเทพทันใจ ณ เจดีย์ไจ๊เข้า เน้นด้านธุกริจ/การงาน และ การเงิน • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิมหวาน) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า...
VIEW MORE
Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ...
VIEW MORE
มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์...
VIEW MORE
Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี...
VIEW MORE
บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Yangon ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ล่องเรือเพื่อไปสักการะเจดีย์เจดีย์เยเลพญา หรือเจดีย์กลางน้ำ แห่งเมืองสิเรียม • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรให้ธุรกิจการงาน...
VIEW MORE
ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชมวิวหอไอเฟล จำลองขนาดครึ่ง •...
VIEW MORE
บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD)
อิสระฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ
VIEW MORE
บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
•ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา •ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง •ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน •อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน •ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
VIEW MORE
GO HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVEL 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)
• ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว • ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
VIEW MORE
GO HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N โดยสายการบินไทย (TG)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก • เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว • อาคารโกดังอิฐแดงเก่า อาคารที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายใน • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่ คลองโอตารุ • สนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี • กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง...
VIEW MORE
TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
• สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ • นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไม้เปลี่ยนสีที่ผลัดการยลโฉม ณ ภูเขาฮักโกดะ • ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม • เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ • นั่งเรือท้องแบนที่ช่องแคบเกบิเคย์สัมผัสธรรมชาติใบฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมเพลงคับกล่อมจากคนเรือ • ล่องเรือสัมผัสกับธรรมธรรมชาติพร้อมให้อาหารนกนางนวล ณ อ่าวมัตสึชิม่า • เที่ยวชมปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น...
VIEW MORE
HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี • บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป • น้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ • หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบเขา เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ • เที่ยวเมืองซับโปโร่...
VIEW MORE
เกาหลี Funny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW001
• ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิต ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน • ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดชินฮันซา • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคกับฤดุใบไม้เปลี่ยนสี ที่ เกาะนามิ • ขมแกะน้อยน่ารักๆ ที่ฟาร์มแกะ Daegwallyeong Sheep Farm • พิเศษ…ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจที่พระราชวังเคียงบ็อคคุง • ช้อปปิ้งสุดมันส์กับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง…ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก
VIEW MORE
เกาหลี Hot Springs In Korea 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ทัวร์ GO2ICN-KE001
• เที่ยวที่แห่งใหม่ไม่ซ้ำใคร..ถ่ายภาพเท่ ๆ เหมือนหลุดย้อนไปสมัยสงครามโลก ซอนชาอินแลนด์ • พิเศษ..ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี • หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำถาพยนต์และละครต่างๆของเกาหลี • อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดง • ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา • ชมความงดงามของ หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน • สนุกสนานกับการ...
VIEW MORE
ทัวร์แอฟริกา
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) 99,900 บาท
 เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการสอ่ งสตัว์ทงั้แอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)  เต็มอมิ่ กบักจิกรรมสอ่ งสตัว์(Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง...
VIEW MORE
Easy Cape Town 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ขนึ้ กระเชา้ไฟฟ้าหมนุ รอบตัวเองขนึ้ สจู่ ดุ ชมววิดา้นบน Table Mountain 1 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยธ์ รรมชาติ ของโลก  ล่องเรือไปชมแมวน ้า นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good...
VIEW MORE
ทัวร์ไทย
เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน เพียง 3900 บาท สำหรับ 4 ท่าน
พักผ่อนสบายริมฝั่งแม่น้ำปิง  เต็มอิ่มกับธรรมชาติ   ราคาบ้านพักสำหรับ  4 ท่านรวมอาหารเช้าที่บ้านน้ำปิง 1 คืน พร้อมรถเช่า ไม่รวมน้ำมัน 1 วัน เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561
VIEW MORE
เกาหลี
เกาหลี Funny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW001
• ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิต ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน • ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดชินฮันซา • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคกับฤดุใบไม้เปลี่ยนสี ที่ เกาะนามิ • ขมแกะน้อยน่ารักๆ ที่ฟาร์มแกะ Daegwallyeong Sheep Farm • พิเศษ…ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจที่พระราชวังเคียงบ็อคคุง • ช้อปปิ้งสุดมันส์กับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง…ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก
VIEW MORE
เกาหลี Hot Springs In Korea 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ทัวร์ GO2ICN-KE001
• เที่ยวที่แห่งใหม่ไม่ซ้ำใคร..ถ่ายภาพเท่ ๆ เหมือนหลุดย้อนไปสมัยสงครามโลก ซอนชาอินแลนด์ • พิเศษ..ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี • หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำถาพยนต์และละครต่างๆของเกาหลี • อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดง • ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา • ชมความงดงามของ หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน • สนุกสนานกับการ...
VIEW MORE
เคนย่า
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) 99,900 บาท
 เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการสอ่ งสตัว์ทงั้แอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)  เต็มอมิ่ กบักจิกรรมสอ่ งสตัว์(Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง...
VIEW MORE
เชียงใหม่
เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน เพียง 3900 บาท สำหรับ 4 ท่าน
พักผ่อนสบายริมฝั่งแม่น้ำปิง  เต็มอิ่มกับธรรมชาติ   ราคาบ้านพักสำหรับ  4 ท่านรวมอาหารเช้าที่บ้านน้ำปิง 1 คืน พร้อมรถเช่า ไม่รวมน้ำมัน 1 วัน เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561
VIEW MORE