ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
Wonderful Milford Sound Tour 6 Days

     Wonderful Milford Sound tour 6 days
       ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
                ล่องเรือชมความงามที่มิลฟอร์ด ซาวน์
          ***พิเศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้ ***