ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
New Zealand Winter SNOW north Island 6 Days

    New Zealand Winter Snow North Island 6 days
                                        อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – เทาโป
                  เชิญท่านสัมผัสหิมะที่แสนบริสุทธิ์ในฤดูหนาวของประเทศนิวซีแลนด์

  *อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา
  *โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
  *ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
  *เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า และชมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์
  *อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ
  *ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อาศัยของปลาเทร้าสีรุ้งอาศัยอยู่ 
  *ลานสกีวาคาปาป้าที่ ใหญ่ที่สุด และเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกาะเหนือสำหรับนักเล่นสกีจากทั่วโลก  นำท่านนั่งกระเช้า ( CHAIRLIFT ) ขึ้นชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว
  *สวนกีวี 360 องศา พาท่านชมสวนกีวีโดยนั่งรถไฟลูกกีวีเข้าในสวนที่ท่านสามารถชมต้นและผลกีวีอย่างใกล้ชิด
  *ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว