ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
Romantic South Island Tour 7 Days

     Romantic South Island Tour 7 Days
          ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – วานาก้า
       ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
                 พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้