ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
Perfect Tranz Alpine New zealand Nth & Sth/เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8วัน

    Perfect Tranz Alpine  New Zealand
      Nth &Sth 
     เกาะเหนือ-เกาะใต้

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วัน โดยสายการบินไทย
  อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลัง  

  ความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารีศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )  

  ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารีเรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า และชมต้นเฟิร์นสีเงิน
  อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
  เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้ำเอว่อน ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น
  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไมอันเขียวขจี
  ฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์  

  ของธารนั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ำใส  

  สะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด อาทิ เช่นนั่งเรือเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการ  

  กระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอส  เอิร์นสลอว์ (TSS Earnslaw)

  สู่ไร่วอลเทอร์พีคไฮคันทรีฟาร์ม   เป็นเรือกลไฟที่พึ่งมีอายุครบ 100 ร้อยปี ซึ่งใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน
  ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งจากภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ   

  โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดพิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรทะเลใต้และเป๋าฮื้อเลิศรส พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย