ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

 

สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ สะสมไมล์ Star Alliance 50%

ออกเดินทางกลางคืน ถึงเช้า เที่ยวได้เลย ใช้บินภายใน 2 ขา

เที่ยวครบเมืองไฮไลท์ในทัวร์แกรนด์ตุรกี

@คัปปาโดเจีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ชมภาพแปลกตาน่าพิศวง ที่ธรรมชาติสร้างไว้จากภูเขาไฟระเบิดเมื่อกว่า 2 ล้านปีมาแล้ว

@ปามุคคาเล ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ

@เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี

@อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป ฐานที่มั่นของนครคอนสแตนติโนเปิลอันเกรียงไกรในอดีต อาณาจักรโรมันตะวันออกอันยิ่งใหญ่ได้ถูกสถาปนาขึ้นที่นี่ อาณาจักรไบแซนไทน์ก็รุ่งเรืองและเสื่อมลงที่นี่ เรื่อยมาจนถึงอาณาจักรออตโตมันที่รุ่งโรจน์ไม่แพ้จักรวรรดิไหน

บนรถมีไวไฟใช้ตลอดทาง พิเศษ ชมไวน์เฮ้าส์ พร้อมเทสไวน์

กำหนดการเดินทาง16-23 .. 57

 

วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักกับผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

16-23 .. 57

59,900.-

59,900.-

57,900.-

56,900.-

7,500.-