ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
กรีซ…เกาะสวรรค์…เมืองในฝัน

Mykonos – Santorini – Athens

9วัน 6 คืน

ย้อนรอบสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของ “อะโครโปลิส “ ณ กรุงเอเธนส์

สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านพลักก้า

เยือน “เกาะมิโครนอส” สถานที่พักผ่อนของเหล่าคนดังทั่วโลก

ชื่นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุดที่เมือง OIA

วันเดินทาง     10-18 ก.ค. 57/ 8 -16 ส.ค. 57 /12-20 ก.ย./ 18-26 ต.ค. 57

อัตราค่าบริการ  (กรุณาจองล่วงหน้า 6 สัปดาห์เพราะว่าวีซ่ากรีซต้องแปลเอกสาร)

 

พักห้องคู่ราคาท่านละ                                                         98,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                95,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                             16,000 บาท