ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
ทัวร์ในประเทศไทย (Thai Tour)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum


เชียงใหม่
แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยสายการบินอิทิฮัต
สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย ..นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า บินถึงคาซาบลังก้า ( เช้า ) บินออกจากราบัต ( ค่ำ )  พัก เฟส 2 คืน มาราเกซ 2 คืน 23 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562...
VIEW MORE
Perfect Tranz Alpine New Zealand
Perfect Tranz Alpine  New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วัน โดยสายการบินไทย *อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ *โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก *รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี...
VIEW MORE
ทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน 22-26 ตุลาคม 2557
พระธาตุดอยสุเทพ-กฤษดาดอย นำท่านนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ จากนั้นสัมผัสธรรมชาติ สวนดอกไม้อันงดงามตระการตาของกฤษดาดอย หรือ ลำปาง ลำพูน ป่าซาง ชมการแสดงอันน่าประทับใจของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างห้งฉัตรลำปาง นมัสการพระพุทธบาทตากผ้าและพระธาตุหริภุญชัย วัดที่สำคัญเมืองลำพูน จากนั้นเยือนถิ่นทอผ้าป่าซางอันลือชื่อของล้านนา
VIEW MORE
แม่ฮ่องสอน
แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยสายการบินอิทิฮัต
สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย ..นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า บินถึงคาซาบลังก้า ( เช้า ) บินออกจากราบัต ( ค่ำ )  พัก เฟส 2 คืน มาราเกซ 2 คืน 23 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562...
VIEW MORE
New Zealand Winter SNOW north Island 6 Days
    New Zealand Winter Snow North Island 6 days                                         อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – เทาโป                   เชิญท่านสัมผัสหิมะที่แสนบริสุทธิ์ในฤดูหนาวของประเทศนิวซีแลนด์   *อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา   *โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   *ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี...
VIEW MORE
ทัวร์ประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน
ประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน ดังปรากฏว่าหลักฐานว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่มีการสร้างแปลนเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งก็ ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ที่มา: http://th.wikipedia.org
VIEW MORE