ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
Cruise Tour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum


China Cruise
บินตรงลี่เจียง-แซงกรีล่า-เต๋อซิง
  ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารไทย, สุกี้ปลาแซลมอน จำกัดน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละ 23 กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม …เยือน มณฑลยูนนาน นำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไม่อาจบรรยายได้หมด เราจึงอยากให้ท่านสัมผัสได้เองได้ที่…. “สวิสเซอร์แลนด์…เมืองจีน”
VIEW MORE
หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – อู๋เจิ้น 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่ด้วย แอร์เอเซีย
หังโจว…ล่องทะเลสาบซีหู ชมการแสดงอนั ยงิ่ ใหญ่ตระการตา ดว้ ย แสง สี เสียง ภายในเมืองจาลองราชวงศซ่ง เซี่ยงไฮ้…ชมหาดไวท่าน”พิพิธภณัฑส์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”ชมโชวอ์ลงัการกายกรรมERA เมืองโบราณอู๋เจิ้น …ชมเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีอารยธรรมนับพันปี นั่งรถไฟความเร็วสูง… ช้อปปิ้งจุใจ….ถนนโบราณเหอฟังเจียถนนนานกิงตลาดTAOBAOCHENGตลาดเฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ….โกลเดน้ จากัวร์   หมูตงปอ ,ไก่ขอทาน  กำหนดการเดินทาง 4 – 8...
VIEW MORE
Phuket Cruise
Amazing New Zealand Tour 7 Days
       Amazing New Zealand Tour 7 Days    ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – วานาก้า      ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์                            พิเศษ  !!!...
VIEW MORE