ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
ทัวร์แอฟริกา

เคนย่า
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) 99,900 บาท
 เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการสอ่ งสตัว์ทงั้แอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)  เต็มอมิ่ กบักจิกรรมสอ่ งสตัว์(Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง...
VIEW MORE